ANA KONULAR


Kurslar

 • Karaciğer Transplantasyonu Kursu
 • Hepatolojide Aciller ve Yenilikler Kursu
 • Hepatolojide Endoskopik İşlemler

Ana Konular

 • Viral Hepatitler
  • HBV, HCV, HDV
 • Gebelik ve Karaciğer Hastalıkları
 • Karaciğer Tümörleri:
  • Hepatosellüler Karsinomlar (HCC) Tanı ve İzlem
  • Kolanjiokarsinomlar
  • HCC’de TARE, TAKE, RFA
  • HCC’nin Sistemik Tedavileri ve İmmunoterapi
 • Siroz ve Komplikasyonları
  • Hepatik Ensefalopati
  • Varis Kanamaları
  • Hepatorenal Sendrom
  • Portopulmoner HT, Hepatopulmoner Sendrom
  • Assit
  • Spontan Bakteriyel Peritonit
 • Karaciğer Transplantasyonu
 • Hepatoloji ve Mikrobiyata
 • Otoimmün Karaciğer Hastalıkları
  • Otoimmün Hepatit
  • Primer Biliyer Kolanjit
  • Primer Sklerozan Kolanjit
  • IgG4 İlişkili Kolanjiopati
 • Hepatolojide Non İnvaziv Tanı Yöntemleri ve Biyo Göstergeler
 • Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı
 • Alkol İlişkili KC Hastalıkları
 • Obezite, Diabetes Mellitus ve MAFLD
 • İç Hastalıkları Uzmanları İçin Hepatoloji
 • İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Karaciğer Hastalıkları
 • Hepatoloji ve Endosonografi
 • ERCP
 • Hepatolojide Yapay Zeka
 • Hepatopatoloji
 • Toksik Hepatitler
 • Wilson Hastalığı
 • Hemakromotoz
 • Karaciğer Hastalıklarında Nutrisyon

Önemli Tarihler