BİLDİRİ GÖNDERİMİSon bildiri gönderim tarihi 17 Nisan 2023’dür. Bu tarihten sonra bildiri kabul edilmeyecektir. Bildiriler sözlü ve poster sunum olarak yapılacaktır.

Bildiri Özeti Genel Kuralları

  • Bildirilerin yazımı için başlık ve yazar isimleri hariç 300 kelime ile sınırlandırılmıştır.
  • Bildiri gönderiminde kullanılan yazı karakteri Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
  • Yazı başlıkları büyük harfler ile yazılmalıdır.
  • Bildirilerin Giriş, Gereçler ve Yöntem, Sonuçlar ve Tartışma olarak düzenlenmesi tercih edilmelidir.
  • Özet başlığı, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.
  • Bildiri özeti başlığında ya da içeriğinde bilinenler dışındaki kısaltmaların ilk kullanıldıkları yerde ardından bir parantez açılarak uzun yazılımı belirtilmelidir.
  • Bildiriler gönderildiği şekli ile basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerektiğini önemle hatırlatırız.

Geri Bildirim

Bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta, tarafımıza gönderilen e-posta adresine 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren gönderilecektir.

Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme sürecinin bildiri sahibi tarafından takip edilmesi gerekmektedir.

En İyi Bildiri Ödülleri

Kongremize gönderilen bildirilerden en yüksek değerlendirme puanını alan ilk üç bildiriye kongre kapanış aktivitesi esnasında ödül verilecektir.

Önemli Tarihler