Bilimsel Program

SAAT 19 Mayıs Salonu SAAT Samsun Salonu
14:00-19:00 HEPATOLOJİ İÇİN ENDOSKOPİ KURSU
Kurs Başkanı: Ümit Akyüz
   
  I. OTURUM
Sirotik Hastada Endoskopi Yönetimi
Oturum Başkanları: Mehmet Cindoruk, Ümit Akyüz
   
14:00-14:20 Sirotik Hastada Endoskopi Öncesi ve Sonrasında Profilaktik Antibiyotik Seçimi
İsmail Hakkı Kalkan
   
14:20-14:40 Pıhtılaşma Bozuklukları Olan Sirotik Hastalarda Endoskopi;
Trombosit veya Plazma Vermem Gerekir mi?

Binnur Pınarbaşı
   
14:40-15:00 GAVE ve Portal Hipertansif Gastropatinin Endoskopik Yönetimi
Ümit Akyüz
   
15:00-15:20 Özofagus Varislerinde Tarama ve İzlem: Kılavuzda Neler Yeni?
Emine Şatır
   
15:20-15:30 Tartışma    
15:30-15:50 Kahve Molası    
15:50-17:20 II. OTURUM
Hepatolojide Endoskopik Ultrasonun Rolü

Oturum Başkanları: Fatih Tekin, Mehmet Bektaş
   
15:50-16:10 EUS Rehberliğinde Karaciğer Biyopsisi Altın Standardı Değiştirmeye Hazır mıyız?
Bilger Çavuş
   
16:10-16:30 Pratiğimize Yerleşen EUS Eşliğinde Vasküler Girişimler
Bahattin Çiçek
   
16:30-16:50 İndetermine Biliyer Darlıklarda EUS’un Rolü
Müjde Soytürk
   
16:50-17:10 Hepatoselüler Karsinom Tanısında ve Evrelenmesinde EUS’un Rolü
Dilek Oğuz
   
17:10-17:20 Tartışma    
17:20-17:40 Kahve Molası    
17:40-19:10 III. OTURUM
Hepatoloji için Endoskopi Pratiğimizdeki Tartışmalı Konular

Oturum Başkanları: Mehmet İbiş, Hüseyin Alkım
   
17:40-18:00 Nakil Sonrası Kompleks Darlıkların Yönetimi: Roux’tan İskemiye
Hakan Şentürk
   
18:00-18:20 NAYKH ve Nakil Öncesi Hastalar için Endoskopik Bariatri
Gürhan Şişman
   
18:20-18:40 Hepatolojide EUS’ta Ufukta Girişimsel İşlemlerde Neler Var
Filiz Akyüz
   
18:40-19:00 Sirotik Hastalarda İleri Endoskopik İşlemlerde Yönetim ve Teknikler
Sezgin Vatansever
   
19:00-19:10
Tartışma    
SAAT 19 Mayıs Salonu SAAT Samsun Salonu SAAT Bandırma Salonu
08:30-16:00 TASL and ILTS Postgraduate Course of Liver Transplantation 08:30-16:00 KRONİK KARACİĞER HASTALIĞI’NDA ACİLLER ve HEPATOLOJİDE YAPAY ZEKANIN KULLANIMI KURSU 08:30-12:00 Fibroscan Uygulamaları
Eğitmen : Coşkun Özer Demirtaş
08:30-08:40 Welcome address
Gökhan Kabaçam, Course Director
Fulya Günşar, TASL President
08:30-08:40 Açılış
Kurs Başkanları : Suna Yapalı, Sezgin Vatansever
08:40-10:20 Improving outcomes in liver transplantation
Oturum Başkanları: Şükrü Emre, Nazia Selzner
08:40-10:00 Kronik Karaciğer Hastası Acil Servis’e Başvurdu? Ne Yapmalıyım?
Oturum Başkanları: Halis Şimşek, Sezgin Vatansever
08:40-09:00 Tips & Tricks in patient selection for transplantation in benign diseases
Ahmet Gürakar
08:40-09:00 Hematemez ile Acile Başvuran Sirotik Hastaya Yaklaşım
Kader Irak
09:00-09:20 Futility in transplantation
Henrik Petrowsky
09:00-09:20 Dispne ve Siroz
Orhan Sezgin
09:20-09:40 Enhanced recovery after surgery in liver transplantation
Dimitri Raptis
09:20-09:40 Sirotik Hastada Sepsis Yönetimi
Tansu Yamazhan
09:40-10:00 Tips & Tricks in post – transplant care
Gökhan Kabaçam
09:40-10:00 Acil Cerrahi Gereken Sirotik Hasta İçin Konsültasyon İstendi. Ne Önerelim?
Elvan Işık
10:00-10:20 Management of rejections in LT patients
Murat Akyıldız
   
10:20-10:40 Kahve Molası 10:00-10:30 Kahve Molası
10:40-12:00 New concepts in downstaging of HCC
Oturum Başkanları: Ramazan Idilman, Sezai Yılmaz
10:30-12:00 Kronik Karaciğer Hastası Acil Servis’e başvurdu? Ne yapmalıyım?
Oturum Başkanları: Şule Poturoğlu, Mehmet Koruk
10:40-11:00 Downstaging and stage migration – hepatology perspective
İlker Turan
10:30-10:50 Hepatik Ensefalopati’nin Tanısı ve Yönetimi
Sirozda Nasıl? AKY'de Nasıl?

Emre Yıldırım
11:00-11:20 Downstaging and stage migration – radiology perspective
Koray Akkan
10:50-11:10 Elektrolit Bozukluğu ile Başvuran Hastayı Nasıl Yönetelim?
Yasemin Balaban
11:20-11:40 Downstaging and stage migration – surgical perspective
Prashant Bhangui
11:10-11:30 Kronik Karaciğer Hastalığında Akut Böbrek Hasarı: Patlamaya Hazır Bomba Mı?
Fatih Oğuz Önder
11:40-12:00 Downstaging and stage migration – oncology perspective
Şuayip Yalçın
11:30-11:50 Akut-on Kronik Karaciğer Yetmezliği’ni Nasıl Tanırım ve Yönetirim?
Gupse Adalı
    11:50-12:00 Tartışma
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Pushing the envelope in LT surgery – 1
Oturum Başkanları: Prashant Bhangui, Zeki Karasu
13:30-16:00 Hepatoloji’de Yapay Zeka’nın Kullanımı
Oturum Başkanları : Nurdan Tözün, Ender Ellidokuz
14:00 - 16:15 Fibroscan Uygulamaları
Eğitmen: Nesliar Eser Kutsal
13:30-13:50 Expanding the transplantability of difficult cases (PVT, SFS)
Deniz Balcı
13:30-13:50 Yapay Zeka, Makine Öğrenimi, Derin Öğrenme Nedir?
Ata Akın
13:50-14:10 Extending the indications in transplant oncology
Silvio Nadalin
13:50-14:10 Hepatoloji’de Yapay Zeka’nın Kullanımı
Erdem Akbal
14:10-14:30 Immunosuppression strategies after transplant for HCC
Onur Keskin
14:10-14:30 Görüntüleme ve Makine Öğrenimi
Muşturay Karçaaltıncaba
14:30-14:50 Kahve Molası
14:50-16:00 Pushing the envelope in LT surgery – 2
Oturum Başkanları: Fulya Günşar, Sedat Karademir
14:50-15:10 Hepatopatoloji’de Yapay Zeka Neler Vadediyor?
Funda Yılmaz
15:10-15:30 Pushing the limits in donor steatosis
Nazia Selzner
15:10-15:30 Akademik Hayatta Yapay Zeka : Fırsat mı Yoksa Bir Tehdit mi?
Cem Şimşek
15:30-15:50 Liver Transplantation in ACLF Patients
Murat Dayangaç
15:30-15:50 Yuvarlak Masa Tartışması: Yapay Zekada Klinik ve Etik sorunlar
Tüm Konuşmacılar
15:50-16:00 Wrap up and Closing Remarks
Genco Gençdal
15:50-16:00 Kurs Kapanışı
Suna Yapalı, Sezgin Vatansever
16:30-17:15 Kongre Açılış Töreni
Fulya Günşar, Mesut Akarsu
   
17:15-18:30 Başkanın Seçtikleri
Oturum Başkanları : Fulya Günşar, Mesut Akarsu
Sözlü Bildiri Oturumu 1
17:15-17:25 Türkiye Kapadokya Kohort Çalışmasının Abdominal Ultrasonografi Sonuçları Yağlı Karaciğer Prevalansının Yüksek Olduğunu Gösterdi
17:25-17:35 İmmünsüpresif İlaç Tedavisi Kesilen Otoimmün Hepatit Hastalarında Nüks ve İlişkili Faktörler
17:35-17:45 Karaciğer Nakli Sonrası Gelişen HCC Dışı de Novo Maligniteler: Çok Merkezli Çalışma
17:45-17:55 Melatoninin Organ Prezervasyonu Üzerindeki Etkisi
17:55-18:05 Otoimmün Hepatit Hastalığında Mikro-RNA ve Gen Ekspresyonlarının in Silico Analizi
18:05-18:15 Ornidazole Bağlı Akut Karaciğer Hasarı: Altı merkez ve 82 Vakanın Analizi
21:00-22:30 Açılış Seremonisi
Önceki Hepatoloji Kongreleri Başkanlarına Plaket Seremonisi
Hepatolojide Bu Hafta Ekibine Teşekkür Belgesi Takdimi
Tıp Tarihine Farklı Bir Bakış
Prof. Dr. Ömer Özütemiz
SAAT 19 Mayıs Salonu SAAT Samsun Salonu SAAT Bandırma Salonu
07:30-08:30 Özel İlgi Alanı Çalışma Grubu Toplantısı
Yağlı Karaciğer Hastalığı

Çalışma Grubu Başkanı: Yusuf Yılmaz
07:30-08:30 Özel İlgi Alanı Çalışma Grubu Toplantısı
İlaçlar ve Toksik Hepatit Çalışma Grubu

Çalışma Grubu Başkanı: Cemal Nuri Erçin
07:30-08:30 Özel İlgi Alanı Çalışma Grubu Toplantısı
Otoimmün Karaciğer ve Biliyer Hastalıklar

Çalışma Grubu Başkanı: Ersan Özaslan
08:30-09:30 Sözlü Bildiri Oturumu 2
Oturum Başkanları: Canan Alkım, Vahit Yükselen
08:30-09:30 Hepatolojide Klinisyenlere Yönelik Moleküler Tıp Uygulamaları
Oturum Başkanları: Levent Doğanay, Müjdat Zeybel
08:30-13:00 Fibroscan Uygulamaları
Eğitmen: Derya Arı
08:30-08:40 İlaca Bağlı Toksik Hepatit Hastalarının Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi 08:30-08:50 Hepatolojide Organoidlerin Kullanımı
Soheil Akbari
08:40-08:50 Otoimmün Hepatitli Hastalarda Antikorların Sıklığı ve Klinik İlişkisinin Prospektif Olarak Değerlendirilmesi
08:50-09:00 Otoimmün Hepatitte Tedaviye Cevap ve Cevapsızlık Durumunun Araştırılması: Tek Merkez Deneyimi 08:50-09:20 Hepatosellüler Kanserde Protein Protein Etkileşimli İlaç Dizaynı
Gizem Dinler Doğanay
09:00-09:10 Primer Biliyer Kolanjit Hastalarında Ateroskleroz Araştırılması
09:10-09:20 Primer Biliyer Kolanjit Hastalarının Tek Merkez Retrospektif Değerlendirilmesi 09:20-09:40 Biyolojik İlaç Dizaynı
Hülya Ayar Kayalı
09:20-09:30 Tartışma
09:30-10:00 KONFERANS
Oturum Başkanları: Suna Yapalı, Yasemin Balaban

Beta-Blockers in the Era of Precision Medicine in Patients with Cirrhosis
Aleksander Krag
09:40-10:00 Moleküler Biyolojideki Gelişmeler ve Hepatolojiye Yansımaları
Levent Doğanay
10:00-10:30 Kahve Molası 10:00-10:30 Kahve Molası
10:30-12:15     NAFLD Oturumu
Oturum Başkanları: Abdullah Sonsuz, Ulus Akarca
10:30-12:15 Hepatolojide Skorlamalar ve Algoritmalar
Oturum Başkanları Ömer Özbakır, Mevlüt Başkol
10:30-10:50 NAFLD ve ALD Benzerlikler ve Farklılıklar
Yücel Üstündağ
10:30-10:50 Sirozda ve Karaciğer Naklinde MELD 3.0 mı? Diğer Skorlamalar mı?
Meral Akdoğan Kayhan
10:50-11:05 NAFLD'de Tedavi Mümkün mü? Evet, Mümkün
Yusuf Yılmaz
10:50-11:10 HCC'de Algoritmalar- Barcelona’ya Mecbur muyuz?
Zeki Karasu
11:05-11:20 NAFLD'de Tedavi Mümkün mü? Hayır, Mümkün değil
Bülent Değertekin
11:10-11:30 Akut Karaciğer Yetmezliğinde Hangi Skorlama Yöntemi? Yeni Ne Var?
Osman Cavit Özdoğan
11:20-11:40 How Elastography can Guide Clinical Decision Making
Aleksander Krag
11:30-11:50 Otoimmün ve Overlap Sendromlarda Skorlamalar
Cumali Efe
11:40-11:55 Tartışma 11:50-12:15 Tartışma
12:15-14:00 Öğle Yemeği
13:00-14:00 TKAD Genel Kurul Toplantısı    
14:00-14:45

Uydu Sempozyumu
Yeni Kılavuz Doğrultusunda Wilson Hastalığının Tanı ve Tedavisine Yaklaşım
Oturum Başkanı: Murat Akyıldız
Konuşmacı: Kadir Demir
    14:00–18:00 TKAD Genel Kurul Oylaması
14:45-15:15 KONFERANS
Oturum Başkanları: Yılmaz Çakaloğlu, Filiz Akyüz

Mechanisms and Advances in the Treatment of ACLF
Thomas Berg
   
15:15-15:30 Kahve Molası
15:30-16:30 Hepatopatoloji Oturumu
Oturum Başkanları: Funda Yılmaz, Orhan Özgür
15:30 - 17:00 Otoimmun Karaciğer Hastalıkları Oturumu
Oturum Başkanları: Galip Ersöz, Elmas Kasap
15:30-15:50 Otoimmün Hepatit mi? Toksik Hepatit mi? Nasıl Ayırırız?
Gülen Akyol
15:30-15:50 Otoimmün Hepatit mi? Overlap Sendrom Mu? Nasıl Ayırt Edelim?
Ersan Özaslan
15:50-16:10 Hepatik Adenomlarda Maligniteye Gidişi Nasıl Anlarım?
Kemal Deniz
15:50-16:10 İlaç İlişkili Otoimmün Hepatit, Tedaviyi Ne Zaman Keselim?
Müjdat Zeybel
16:10-16:30
Hepatopatolojide Boya ve Markerları Ayırıcı Tanıda Nasıl Kullanmalıyım?
Özgül Sağol
16:10-16:30 IGG4 İlişkili Hangi Hastalıklar Var?
Şebnem Gürsoy
16:30 - 16:45 Tartışma 16:30-16:50 PSK mı? IGG4 İlişkili Kolanjiopati mi?
Erkan Parlak
16:45 - 17:00 Kahve Molası 16:50-17:00 Kahve Molası
17:00 - 17:45 KONFERANS
Oturum Başkanları: Bülent Değertekin, Deniz Balcı

Liver Transplantation for Alcohol Related Liver Disease and What is Beyond 6 Months
Nazia Selzner
17:00-17:30 KONFERANS
Oturum Başkanları: Ömer Topalak, Murat Akyıldız

Dekompanse Sirozda Organ Yetmezliklerinin Mekanizmaları

Sabahattin Kaymakoğlu
17:45 - 18:45 Sözlü Bildiri Oturumu 3
Oturum Başkanları: M. Hadi Yaşa, Remzi Akdoğan
17:45 - 18:45 Sözlü Bildiri Oturumu 4
Oturum Başkanları: Arif Mansur Coşar, Burak Özşeker
17:45-17:55 Gastroenteroloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Hepatik Steatoz Bilinirliği ve Farkındalığının Değerlendirilmesi 17:45-17:55 Kronik Karaciğer Hastalığı Olanlarda Hepatik Osteodistrofi Gelişimi ile İlişkili Faktörler
17:55-16:05 NAFLD ile İlişkili İleri Fibrozisin Tespitinde İnvaziv Olmayan Testlerin Kombinasyonu Tek Başına MR Elastografiden Daha Üstün Değildir 17:55-16:05 Siroza Bağlı Portal Ven Trombozunda Klinik Seyir ve Antikoagülan Tedavinin Etkinliği
16:05-18:15 Tip 2 Diyabet (T2DM) Tanılı Hastalarda Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAYKH) Farkındalığı ve Tedavisinin Yönetiminin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi 16:05-18:15 Sirotik Hastalarda Hepatoselüler Karsinom Taramasına Uyum ve Tanı Yöntemlerinin Etkinliği
18:15-18:25 Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı Olan Bireylerde Hasta Tarafından Bildirilen Çıktılarda Bozulma Vardır 18:15-18:25 Farnesoid X Reseptörlerine Ait Tek Nükleotid Polimorfizmlerinin İnsanda Hepatosellüler Karsinom Gelişimi ve Prognozu ile İlişkisi
18:25-18:35 Diyabetik Hastaların Takibinde Kronik Karaciğer Hastalığı Gözden Kaçıyor mu? 18:25-18:35 Hepatosellüler Karsinomalı Hastalarda Aspirin Kullanımının Yaşam Süresi Üzerine Etkisi
18:35-18:45 Tartışma 18:35-18:45 Tartışma
21.00 - 22:15 Günümüzde Atatürk ve 19 Mayıs’ı Nasıl Anlamalıyız?
Oturum Başkanları: Yusuf Bayraktar, Ömer Özütemiz
Konuşmacı: Ahmet Uygun
SAAT 19 Mayıs Salonu SAAT Samsun Salonu SAAT Bandırma Salonu
07:30-08:30 Özel İlgi Alanı Çalışma Grubu Toplantısı
Karaciğer Sirozu ve Komplikasyonları

Çalışma Grubu Başkanları: Aydın Şeref Köksal, Emre Yıldırım
07:30-08:30 Özel İlgi Alanı Çalışma Grubu Toplantısı
Viral Hepatit

Çalışma Grubu Başkanı: Suna Yapılı
07:30-08:30 Özel İlgi Alanı Çalışma Grubu Toplantısı
Hepatobiliyer Neoplazm

Çalışma Grubu Başkanı: Engin Altıntaş
08:30-09:45 Karaciğer Transplantasyonunda İmmünosupresyon Paneli
Oturum Başkanları: Şükrü Emre, Sedat Karademir
08.30-10.00 Pediatri ve Erişkin Hepatoloji Ortak Oturumu
Oturum Başkanları: Levent Erdem, Mehmet Yalnız
08:30-12:45 Fibroscan Uygulamaları
Eğitmen: Murat Taner Gülşen
08:30-08:50 Immunsüpresif İlaçlar, Etki Mekanizmaları, Yan Etkileri
Murat Zeytunlu
08:30-08:50 Wilson'da Zorlandığım Hastalar
Kadir Demir
08:50-09:10 Posttransplant Erken Dönemde İmmunosupresif İlaç Yönetimi
Fulya Günşar
08:50-09:10 Pediatriden Erişkine Geçiş Nasıl Olmalı?
Hastaları Erişkin Hepatoloğa Nasıl Devredelim?

Tülay Erkan
09:10-09:30 Posttransplant Geç Dönemde ve Metabolik Bozukluklarda İmmunsüpressif İlaç Yönetimi
Ahmet Gürakar
09:10-09:30 Gaucher Hastalığı ve Karaciğer Tutulumu
Nur Arslan
09:30-09:45 Tartışma 09:30-09:45 Tartışma
09:45-10:00 Kahve Molası 09:45-10:00 Kahve Molası
10:00-10:30 KONFERANS
Oturum Başkanları: Abdülkadir Dökmeci, Ramazan İdilman

ACLF or Decompensation of the Cirrhosis
Rajiv Jalan
10:00-10:30 KONFERANS
Oturum Başkanları: Sabahattin Kaymakoğlu, Sadettin Hülagü

Immun Check Point İnhibitörleri İlişkili Karaciğer Hasarı Tanı ve Tedavisi
Nurdan Tözün
10:30-11:15

Uydu Sempozyumu
Sizin Kararınız, Onların Geleceği
Moderatör: Sabahattin Kaymakoğlu
Konuşmacılar: Aslı Çiftçibaşı Örmeci, Arif Mansur Coşar
   
11:15-12:15 Sözlü Bildiri Oturumu 5
Oturum Başkanları: Mehmet Demir, Ayhan Balkan
11:15-12:15 Sözlü Bildiri Oturumu 6
Oturum Başkanları: Sezgin Vatansever, Ufuk Avcıoğlu
11:15-11:25 Hepatit B Virüs Enfeksiyonuna Bağlı Karaciğer Nakli Yapılan Hastalarda Hepatit B İmmunglobulin Kesilmesinin Uzun Dönem Sonuçları 11:15-11:25 OATP1B3 699A>G Varyantına Sahip Olmak Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir+Dasabuvir ile Tedavi Edilen Hepatit C Hastalarında Hiperbilirubinemi ile İlişkilidir
11:25-11:35 Karaciğer Transplantasyonu Sonrası TAF ile Tedavi Edilen HBV Hastalarında Ortalama 40 Aylık Takip ile Renal Fonksiyonların Değerlendirilmesi 11:25-11:35 Kronik Delta Hepatitinde Düşük Doz Peginterferon Tedavisinin Etkinliği ve Emniyeti
11:35-11:45 Canlı Vericili Karaciğer Naklinde Venöz Drenaj ve Komplikasyonlarının İncelenmesi 11:35-11:45 Doğrudan Etkili Antiviraller ile Kalıcı Viral Tanıt Elde Eden Hepatit C Hastalarında Oatp'nin Genetik Polimorfizmlerinin Hepatoselüler Karsinom Duyarlılığı İle İlişkisi
11:45-11:55 Karaciğer Nakli Öncesi Vankomisin Dirençli Enterokok ile Kolonize Çocuk Hastalarda Nakil Sonrası Enfeksiyon Gelişimi ve Profilaksi Uygulamaları 11:45-11:55 Solid Organ Tümörü Olan Erişkin Hastalarda Hepatit B Virüsü Hepatit C Virüsü HIV Enfeksiyonu Tarama Sıklığının ve Prevalanslarının Saptanması
11:55-12:05 Çocuk Karaciğer Naklinde Portal Ven Stenozuna Yönelik Perkütan Transluminal Anjoplasti Sonrası Gelişen Enfeksiyöz Komplikasyonlar 11:55-12:05 Otozomal Resesif Serebellar Ataksilerde AFP Yüksekliği, Karaciğer Hastalıklarıyla İlişkili Midir?
12:05-12:15 Tartışma 12:05-12:15 Tartışma
12:15-12:45 KONFERANS
Oturum Başkanları: Cihan Yurdaydın, Halil İbrahim Bahçecioğlu

Could We Stop Hepatitis B Treatment?
Thomas Berg (EASL Başkanı)
12:15-12:45 KONFERANS
Oturum Başkanları: Serab Arslan, Hülya Över Hamzaoğlu

IBH ve Karaciğer
Hale Akpınar
12:45-14:15 Öğle Yemeği
14:15 - 15:45 Siroz ve Komplikasyonları
Oturum Başkanları: Halil Değertekin, Murat Aladağ
14:15 - 15:45 Prof. Dr. Hasan Özkan Anısına Viral Hepatit Oturumu
Oturum Başkanları: Ramazan İdilman, Aliye Soylu
14:00-18:30 Fibroscan Uygulamaları
Eğitmen: Arzu Tiftikçi
14:15-14:35 Dekompanze Sirozun Yeni Tanımlaması
Ahmet Bektaş
14:15-14:35 HCV Tedavisinde Zorlandığımız Hastalar
Serkan Yaraş
14:35-14:55 Boveno VII Neler Getirdi?
Dinç Dinçer
14:35-14:55 HBV'de Immun Toleran Hastalara Ne Zaman Tedavi?
Ulus Akarca
14:55-15:15 Portal Ven Trombozunda Yeni Antikoagülanların Yeri
Feyza Dilber
14:55-15:15 Yeni İmmunosupresif ve İmmunoterapi Alacak Hastalarda HBV Proflaksisi
Hakan Dursun
15:15-15:35 Dekompanse Karaciğer Sirozunda Albümin(siz) Tedavisi
Murat Kıyıcı
15:15-15:35 HDV'de Yeni Tedavilerde Ümit Var mı?
Kendal Yalçın
15:35-15:45 Tartışma 15:35-15:45 Tartışma
15:45-16:00 Kahve Molası 15:45-16:00 Kahve Molası
16:00-16:30 KONFERANS
İdeal Karaciğer Nakli Merkezi Nasıl Olmalı?
Oturum Başkanları: Kâmil Yalçın Polat, Sezai Yılmaz
Şükrü Emre

16:00 - 16:30 KONFERANS
Karaciğerin Kistik Lezyonları
Oturum Başkanları: Birol Bostancı, Murat Taner Gülşen
Fatih Beşışık

16:30-16:45 Kahve Molası 16:30-16:45 Kahve Molası
16:45-18:00 Siroz Oturumu
Oturum Başkanları: Fulya Günşar, Kamil Özdil
16:45 - 18:00 Karaciğer Tümörleri Oturumu
Oturum Başkanları: Hikmet Akkız, Onur Yaprak
16:45-17:05 Hepatic Encephalopathy Uptodate
Rajiv Jalan
16:45-17:05 HCC ‘de İmmün Mikro-Çevre: Biyolojik ve Klinik Anlamı
Hikmet Akkız
17:05-17:25 Dirençli Assitte Erken TIPS? - Terapötik Parasentez Nereye Kadar?
Sedat Boyacıoğlu
17:05-17:25 HCC'de Hedefe Yönelik Tedaviler
Coşkun Özer Demirtaş
17:25-17:45 Dirençli Hepatik Hidrotoraksı Nasıl Tedavi Edelim?
Aslı Çiftçibaşı Örmeci
17:25-17:45 HCC'de TARE ve TAKE'nin Komplikasyonları ve Uzun Dönem Sonuçları
Aytaç Gülcü
17:45-18:00 Tartışma 17:45-18:05 Kolanjiosellüler Kanser mi? PSK mı? Nasıl Ayırt Edelim?
Murat Harputluoğlu
    18:05-18:15 Tartışma
SAAT 19 Mayıs Salonu SAAT Samsun Salonu
08:00-09:00 Özel İlgi Alanı Çalışma Grubu Toplantısı
AKY ve Karaciğer Transplantasyonu

Çalışma Grubu Başkanı: Mesut Akarsu
08:00-09:00 Özel İlgi Alanı Çalışma Grubu Toplantısı
Pediatrik ve Metabolik Hastalıklar Çalışma Grubu

Çalışma Grubu Başkanı: Levent Erdem
09:00-10:30 Hepatolojide Sıcak Konular
Oturum Başkanları: Gupse Adalı, Ahmet Uyanıkoğlu
09:00-10:30 Toksik Hepatit Oturumu
Oturum Başkanları: Cemal Nuri Erçin, Engin Altıntaş
09:00-09:30 Hepatit B ve D’de Karaciğer Biyopsisine Mecbur muyuz? 09:00-09:20 Türkiye’de Akut Karaciğer Yetmezliğinde İlaçların Rolü
Hale Gökcan
09:00-09:15 Evet, Mecburuz
Zeynep Gök Sargın
09:20-09:40 Mantar Zehirlenmelerine Bağlı Karaciğer Toksisitesini Nasıl Yönetelim?
Sezgin Vatansever
09:15-09:30 Hayır, Değiliz
Şencan Acar
09:40-10:00 Toksik Hepatitte Ne Zaman Steroid Tedavisi?
Enver Üçbilek
09:30-09:50 Hepatolojide Sosyal Medya ve Dijital Öğrenme
Yonca Yılmaz Ürün
10:00-10:20 Tbc Tedavisinde Karaciğer Toksistesi Olursa Ne Zaman Keselim? Ne Zaman Devam edelim?
Ebubekir Şenateş
09:50-10:20 Obezite ve Siroz: Tartışma 10:20-10:30 Tartışma
09:50-10:05 Bariyatrik Cerrahi İyidir
Tufan Egeli
   
10:05-10:20 Medikal Tedavi İyidir
Fatih Güzelbulut
   
10:20-10:30 Tartışma    
10:30-11:00 Kahve Molası    
11.00-12.30 Karaciğer Hastalıklarında Beslenme
Oturum Başkanları: Sadakat Özdil, Burçak Kayhan
   
11:00-11:20 Yağlı Karaciğer Hastalığında Beslenme
Nilay Danış
   
11:20-11:40 Sirozda Sarkopenik Hastada Beslenme
Alper Yurci
   
11:40-12:00 Yoğun Bakımda Olan Kronik Karaciğer Hastasını Nasıl Besleyelim?
Genco Gençdal
   
12:30-12:50 Tartışma    
12.30-12.50 Akılcı İlaç Kullanımı
Nilay Danış
   
12.50-13.00 Kapanış Töreni    

Önemli Tarihler